teisipäev, 23. detsember 2014


Jõuluepistel

5 aastata tagasi elasime hoopis teises maailmas. Oli masu aeg, palju töötuid 50+ vanuste seas ja vähe lootust, et tööandjad neid märkaks.  Vähesed vabad töökohad täitusid energiliste noorukitega, elukogemust ei hinnatud millekski, kandideerimisavaldused, millel kandideerija sünniaasta jäi eelmise sajandi 50-60-ndate aastate paiku, rändasid paberihunti. Vanad olid out.
Sellist suhtumist oli vaja muuta. Kõik, kes vähegi kursis projektiga „Vanemaealised – väärtsuslik ressurss tööturul“, teavad, et see ei olnud võimatu missioon. Napilt kolm aastat pärast projekti käivitumist hakkasid 50+ vanuste temaatikat kajastama peale meie kodulehe ka üle-Eestiline meedia. Ühtäkki teadvustati, et selles vanuses inimesed ei olegi veel senti surmale võlgu ja võivad väga edukalt oma tööde ja toimetamistega hakkama saada.
Kuidagi on nii juhtunud, et isegi meie omaaegsed noorpoliitikud on märkamatult 50 aasta künnise ületanud ja nad kindlasti ei taha tunda ennast üle parda visatuna. Tundub, et hoopis raskem on ennast teostada noorel, äsja koolipingist tulnud noorel, kellel puudub nii töö- kui ka elukogemus ja kellest tööandja polegi enam huvitatud. Tasub ju eelistada seda, kes on oma elus midagi saavutanud, kellel on lai silmaring ja kes on kohanenud kiiresti muutuvate oludega. 50+ põlvkond just selline ongi.
Olen kindel, et 5 aastat tagasi alanud missioon on oma eesmärgi täitnud -  vanemaealised on ühiskonnas läbi löönud. Jah, on veel küllaga kibestunuid, kes on jäänud kinni oma vanadesse hoiakutesse ja kelle arvates on kõik teised süüdi nende halvas elus. Aga õnneks on veel rohkem neid, kes elavad tänapäevas ja vaatavad lootusrikkalt tulevikku.
Nüüd tuleb hoolitseda selle eest, et ei tekiks olukord, kus noored on out. Tasakaalu ei tohi kaotada. Noored on need, kes elu edasi viivad, nad on meist targemad ja andkem neile võimalus ennast teostada, pakkudes oma elukogemust toeks. See võib isegi üsna raske olla, sest keeruline on murda müüti, et noored on rumalad ja tänapäeval omandatav kõrgharidus on poole viletsam nõukaajastu omast. Rootsi tänapäeva filosoof, laulukirjutaja, produtsent ja muidu aktiivse eluhoiakuga härrasmees Alexander Bard on andnud soovituse: „Kui tahad elus edasi jõuda, siis vaata, mida teevad lapsed ja õpi neilt!“ See on parim mõttetera, mida ma kunagi kuulnud olen.

Jõuluajal tulevad lapsed koju koos oma lastega. Olge avatud meeltega ja pange tähele,  mida need tirtsud ja põnnid teile õpetavad! Kui mitte kõrgemat matemaatikat, siis seda kindlasti, et tuleb osata rõõmustada heade asjade üle ja olla siiralt tänulik, et su elus on sellised vahvad tegelased.

Rahulikku jõuluaega ja armastust kõikidele!